Webolit Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że dnia 9 sierpnia 2016 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Spółek:
 
Webolit Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lwowskiej 34, 41 – 500 Chorzów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000399218, 
 
oraz
 
Porcelanowa 19 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Porcelanowej 19, 40 – 246 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000498498, 
 
oraz
 
AWI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lwowskiej 34, 41-500 Chorzów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000533438, 
 
oraz
 
Webolit – Polska Distribution Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nakielskiej 132A, 85-391 Bydgoszcz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000120574,
 
oraz
 
Weissmedic S.A. z siedzibą przy ul. Lwowskiej 34, 41-500 Chorzów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000395591, 
 
Plan Połączenia Spółek został w dniu 15 sierpnia 2016 r. zgłoszony do właściwych sądów rejestrowych celem złożenia do akt rejestrowych spółek biorących udział w przekształceniu. Jednocześnie na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia Spółek zostaje udostępniony poniżej.

 

 

Załączniki

Plan połączenia spółek Webolit